logo-libertijn-organisatie-en-gedragsverandering

Specialist in Organisatie & Gedragsverandering

In een wereld vol emotie, gaat ‘t vandaag in ons vak vooral over getallen en data. En steeds minder over menselijke emoties en drijfveren. Best raar, want de beslissende factor tussen plannen en resultaat is gedrag en daarom draait het uiteindelijk maar om één ding: mensen. Libertijn gelooft dat als je de mens snapt, je echt mensen, teams en organisaties verder kan brengen. Libertijn helpt mensen en organisaties zichtbaar en aantoonbaar te veranderen

Ons bureau is gevestigd in Utrecht, midden tussen de mensen uiteraard.


Diensten

Assessment

Om de beste match te vinden tussen mens en arbeid zorgt Libertijn voor een duidelijk beeld van de sterkte-/zwaktebalans en de drijfveren van een individu. Hierdoor kunnen mensen en organisaties beter gebruik maken van hun kwaliteiten en kracht en gericht werken aan de te ontwikkelen punten.

Wanneer is een assessment nuttig?

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies helpt mensen inzicht te verwerven in de plaats die arbeid in hun leven heeft. Wat zijn de motieven, waarden en beweegredenen bij een volgende stap in een loopbaan? Daarnaast helpt Libertijn organisaties bij het behalen van betere resultaten door medewerkers te ondersteunen bij het maximaal benutten van hun mogelijkheden.

Wanneer is loopbaanadvies nuttig?

Coachen

Als uit analyses blijkt dat specifieke verbetering van competenties gewenst is, is coaching het aangewezen instrument. Door medewerkers te helpen met het ontwikkelen van effectief gedrag, ondersteunt Libertijn zowel de organisatie als de individuele medewerker bij het behalen van betere resultaten. Coaching leidt ertoe dat mensen zich – indringender dan via een training mogelijk is – verder kunnen bekwamen in specifiek gewenst gedrag.

Wanneer is individuele coaching nuttig?

Re-integratie

Libertijn verzorgt al jaren re-integratietrajecten voor diverse organisaties. Vaak gaat het om medewerkers die langere tijd niet actief zijn geweest en die willen terugkeren in het arbeidsproces. Soms gebeurt dit gefaseerd, vanwege hun gezondheidstoestand, soms is er begeleiding nodig als stressklachten, burn out of overspannenheid deel van het ziekteproces hebben uitgemaakt.

Het komt ook voor dat herstellende medewerkers niet meer op hun oude werkplek terug kunnen keren, omdat hun gezondheid dit niet toelaat of om organisatorische redenen. Libertijn helpt vast te stellen in welke activiteit, waar en op welk niveau de betrokkene optimaal tot zijn recht kan komen.

Outplacement

Bij Libertijn betekent dit het begeleiden van werknemers naar een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. Dat kan een nieuwe functie zijn bij dezelfde of een andere werkgever. Het kan ook inhouden dat de loopbaan als zelfstandig ondernemer wordt voortgezet. Uiteraard hechten wij aan een integere omgang met zowel de kandidaat als met de opdrachtgever.

Organisatieontwikkeling

Strategische keuzes als een herpositionering, een ingrijpende reorganisatie of de noodzaak om ‘meer met minder' te doen, hebben altijd gevolgen voor het gedrag van medewerkers en leidinggevenden. Hun dagelijkse gedragspatronen voldoen niet zonder meer in de nieuwe situatie - terwijl juist zij de nieuwe strategische keuzes tot een succes moeten maken.

Organisaties dienen strategische keuzes daarom ook te vertalen naar mogelijke consequenties voor het feitelijk gedrag van mensen. Als gedragsinterventiespecialist helpt Libertijn managers en medewerkers bij het doorleven van (strategische) keuzes op gedragsniveau om zo te komen tot nieuw, gewenst gedrag en verwezenlijking van de ambities van de organisatie.

Libertijn weet als geen ander aan te sluiten bij wat er al goed gaat binnen de organisatie en ondersteunen onze klanten bij wat nog beter kan.

Training

We hebben allemaal wel eens een poging gedaan om iets in ons gedrag te veranderen. Zowel zakelijk als privé. Denk bijvoorbeeld aan de goede voornemens met oud & nieuw. We nemen ons voor om gezonder te leven of minder hard te werken. Soms lukt het ons om dit nieuwe gedrag “vol te houden” terwijl wij op veel andere momenten na een tijd weer terugvallen in ons oude patroon. Wat maakt dat 80% faalt? Of positiever ingestoken: wat maakt dat 20% slaagt?

Changr

CHANGR HELPT NIEUW GEDRAG TE BORGEN
Het is een innovatieve methodiek, dat ondersteund wordt door een online platform voor persoonlijke ontwikkeling. De methodiek is gericht op het borgen van nieuw gedrag in de eigen praktijk. Changr ondersteunt deelnemers bij het stelselmatig reflecteren, het betrekken van hun omgeving en het voorbereiden op spannende momenten.

CHANGR MAAKT VERANDERING AANTOONBAAR
Investeringen moeten rendement opleveren. Inzicht en inspiratie zijn natuurlijk mooi, maar zonder zichtbare verandering hebben ze weinig waarde. Het resultaat van een traject met Changr is dan ook een zichtbare en blijvende verandering. Om dit te garanderen ondersteunen wij deelnemers zo lang als nodig is om hun doelen te bereiken

Team

evert-siegenga-libertijn

drs. Evert Siebenga
Managing director
annelies-slager-libertijn

drs. Annelies Slager
lenny-wijman-libertijn

drs. Lenny Wijman
sandy-grosfeld-libertijn

drs. Sandy van Aert – Grosfeld
evelien-van-kollenburg-libertijn

drs. Evelien van Kollenburg

Klanten

Libertijn werkt met trots voor ruim 40 organisaties binnen verschillende sectoren. Bekijk hier een greep uit onze klanten welke we helpen bij Organisatie en Gedragsverandering.

Contact

Adres
Papendorpseweg 95
3528 BJ Utrecht
E-mail
info@libertijn.com