Re-integratie

Home / Re-integratie

Tweede spoor re-integratie

Soms is het voor een zieke medewerker om diverse redenen niet mogelijk om te re-integreren op de eigen werkplek of afdeling. Het UWV stelt in toenemende mate eisen aan de werkgever ten aanzien van re-integratie. Wanneer de werkgever zich onvoldoende inspanning heeft getroost om de werknemer te laten re-integreren op een andere dan de eigen plek of zelfs bij een geheel andere organisatie, dan kan er een loonsanctie worden opgelegd. De werkgever wordt dan verplicht om het loon ook na de wachttijd van 104 weken door te betalen en alsnog voldoende inspanning te plegen om de medewerker aan passende arbeid te helpen. Dit wordt 2e spoor re-integratie genoemd. Wanneer u als werkgever hierin graag ondersteund wil worden, dan kan Libertijn hierbij van dienst zijn.

Onze werkwijze bij re-integratie

Libertijn heeft een modulair systeem ontwikkeld dat voor elke individuele cliënt op maat kan worden gemaakt. Daarbij onderscheiden we vier verschillende fasen: analyse, oriëntatie, sollicitatie en weer aan het werk. Voor de ene medewerker kan een totale loopbaanoriëntatie nodig zijn met een uitvoerige sterkte/zwakte- analyse, de ander wil alleen praktische ondersteuning bij het vinden van een baan, of hij/zij zoekt hulp om gereed te zijn voor een nieuwe werkomgeving. Training, coaching of opleiding kunnen daarmee ook deel uitmaken van een trajectplan.

Re-integratie diensten UWV (werkfit & naar werk)

Een concreet voorbeeld van een re-integratietraject is het Werkfit Traject. Libertijn werkt vaak voor mensen die niet meer in dienst zijn van een werkgever maar die willen re-integreren vanuit werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. In die gevallen is de uitkerende instantie (veelal het UWV) de opdrachtgever. De cliënt krijgt onder voorwaarden de beschikking over een vorm van persoonsgebonden budget dat hem/haar in staat stelt op basis van eigen keuzes tot herintreding in het arbeidsproces te komen. De cliënt kan bij toekenning van een Werkfit traject dus zelf het re-integratiebureau kiezen.

Jobcoaching

Sinds 2008 is Libertijn ook een door het UWV erkende jobcoach organisatie. In deze trajecten begeleiden wij mensen intensief op de werkvloer, waarbij dreigende valkuilen en problemen vlot opgepakt kunnen worden. Hiermee wordt een succesvolle match tussen werkgever en medewerker voor de langere termijn gewaarborgd.

Meer informatie over re-integratie aanvragen

Heeft u interesse in re-integratie of wilt u meer informatie ontvangen. Laat ons dit weten, via het onderstaande contactformulier kunt dit aangeven. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.